CNC Torna İlanları nerde bulunur ?

Satılık CNC Torna İlanları için MakinaALSAT.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

CNC torna tezgahlarının çalışma ilkeleri, hidrolik düzenle çalışırlar. Burada kumanda, elektronik olarak uzaktan kumanda edilir. Makinanın bir elektronik beyni ve bir çok  işlemcileri vardır.

CNC torna tezgahlarında prensip olarak çalışma eksenlerine göre bilgisayar veya kontrol paneli üzerinden iş ayarlaması yapılır. İş parçasının teknik resmine göre bir defa programlandıktan ayarlandıktan sonra çok sayıda özdeş parçalar seri olarak işlenir.

Günümüzde bilgisayar mühendisliği dalı geliştirilerek, CNC torna ve bilgi işlem makineleri çalıştırılması da kolaylaştırılmıştır.

Üniversal Torna Tezgahları

Üniversal torna tezgahlarında hemen hemen bütün mevcut torna çalışmaları yapılabilir. İş parçalarının puntalar arasına bağlanma imkanından dolayı bunlar, puntalı torna tezgahı olarak da adlandırılır. Üniversal torna tezgahları genel olarak ilerleme hareketi için bir mekanizmalı tahrik ünitesi ile donatılmışlardır ve bunlar aktarma organlı iş milli torna tezgahları olarak da ifade edilir.

Üniversal Torna Tezgahlarının Genel Yapısı

Kızak rayları olan torna tezgahı yatağı ayaklar üstüne oturur . Tezgah yatağı gövdesi fener mili kutusunu, takım arabasını ve gezer puntayı taşır. Tezgahın yapısal büyüklüğü punta yüksekliği (h) ve tornalama boyu (I) vasıtasıyla belirlenir, örneğin: 250 mm x 1500 mm. En büyük tornalama çapı yaklaşık olarak punta yüksekliğinin yarısını gösterir.

Torna Tezgahı Yatağı

Torna tezgahı yatağının özellikle rijit ve titreşimleri emici olması mecburiyeti vardır. Bundan dolayı yatak kuvvetli kirişlerle ve kaburgalarla ayaklara vidalıdır veya bir parça halinde dökme demirden yapılmıştır. Boşluklu hacimler, titreşimlerin sönümlendirilmesi için genel olarak kum veya suni reçine bağlantılı granit ile doldurulur.

Kızak yataklarının yüzeyleri, ince kabuk halinde sertleştirilmiş ve torna tezgahının ayakları üzerinde bağlanmıştır. Bu yataklar fener mili kutusunu üzerinde taşıma ve takım arabası ile gezer puntaya kılavuzluk yapma görevini yerine getirir.

Fener Mili Kutusu ve Fener Mili

Yataklama Fener mili; gövdesi içerisinde dayanıklı, hassas rulmanlı yataklar içinde yerleştirilmiştir. Tornalamanın kalitesi, iş milinin yataklanmasına ve rijitliğine bağlıdır. Çok büyük boşluğu veya yeterli olmayan dönme hareketi, tornalanacak parçalar üzerinde yüzey ve şekil hatalarına, (titreşim boşlukları, silindiriklik hatası) yol açar. Eksenel ve radyal kuvvetlerin karşılanması için, daha önceden ön gerilmesi verilen silindirik makaralı rulmanlar kullanılır. Rulmanların kurallara uygun olarak ön gerilme miktarının doğru ayar edilip edilmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Bu yatakların yağlanması genel olarak merkezi basınçlı yağlama sistemi ile yapılır.

Bağlama Donanımlarının Takılması, Bir torna tezgahı aynasının veya bir alın diskinin (plakasının) takılması için bağlama disk tespitli bir kısa konik parça kullanılır. Merkezleme puntaları, alın fırdöndüleri ve sıkma pensleri fener milin- deki mors koniğinin içine yerleştirilir. Fener milinin içi boydan boya deliktir. Bu, kütleden doğan merkezkaç kuvvetini azaltır, çubuk malzemelerin boydan boya geçmesini mümkün kılmak bağlama ve işleme rijitliğinin artmasını sağlar. Böylece kuvvetli bağlama donanımları ve çubuk malzeme taşıma aparatları üzerine takılabilir.

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

Üniversal torna tezgahlarında tahrik ünitesi olarak bir alternatif elektrik akım motoru kullanılır. Bu motordan alınan hareket ve güç dişli çark donanımları üzerinden fener miline aktarılır. Hızlar genel olarak 24 ila 36 değişik devir sayıları arasında geometrik basamaklı olarak ayarlanabilir.

İlerleme Tahriki

İlerleme hareketi fener milinden alınır. İlerleme miktarı mm/dv (bir devirde mm olarak alınan yol) cinsinden ifade edilir. Genel olarak bir kavrama dişlisi olan, çevirme dişli lonanımı ile ilerleme yönü tornada vida dişi açılması esnasında sağ veya sol vida helisi için) değiştirilebilir. Değişik dişli çarklar veya kavrama donanımları ile ilerleme hız kutusuna hareket taşınır. Buradan ilerleme miktarı, talaş veya ana miline kavrama ile aktarılır.

Araba ve elemanları, torna takımlarının (kalemlerinin) taşınmasına ve hareket et-tirilmesini sağlar. Araba, hareket aktarma kutusu, boyuna kızaklar, enine kızaklar ve takım bağlama donanımı ve sport kızaklarından meydana gelir. Torna takımlarının; uzunlamasına hareketi boyuna kızaklar, bu yöne dik enine hareketi enine kızaklar ve değişik açıdaki doğrusal hareketi çevrilebilir üst kızak (sport kızağı) ile sağlanır.

Araba Hareket Kutusu, muhtelif hareketleri ve ana kavrama için hareket elemanlarını içinde bulundurur. Talaş mili olarak, boydan boya kanallı düz bir mil veya altı köşeli bir profilli mil kullanılır. Bu mil, uzunlamasına ve enine ilerleme hareketlerini arabaya aktarır.

Ana mili, trapez vida dişli bir mil olup, sadece tornada vida dişi açmaya yarar. Çalıştırma mili yardımıyla makinanın ana kavraması çalıştırılır.

Kayar kavrama, çarpmalarda veya aşırı zorlanmalarda atarak (kendini boşaltarak) aşırı yüklemeye karşı ilerleme donanımını emniyete alır.

Ayar edilen en yüksek kuvvetin aşılması halinde, sonsuz vida sonsuz vida dişlisi üstünden otomatik olarak ayrılır ve böylelikle ilerleme hareketi durur.

Boyuna ve enine kuvvet akışı ilk önce talaş mili tarafından sonsuz vida ve sonsuz vida çarkı üzerinden, ilerleme doğrultusunu değiştiren bir ara dişli çark grubuna doğru sağlanır. Boyuna ilerleme hareketi esnasında araba, gövde kızakları üzerinde, tezgah kızağının alt tarafına tespit edilmiş bulunan bir kramayer dişli yardımıyla hareket ettirilir.

Enine hareket, bir ara çark üzerinden, enine kızaklardaki ileri geri hareketi sağlayan bir somun içinde hareket eden vida dişli hareket mili tahrik edilir. Tornada vida dişi açmak için, ana milinden hareket alınmasını sağlayan dişli çark değiştirme kolu bulunur. Ana milinden hareket alma kolu çevrilince Kilitleme somunu ilerleme donanımını devreden çıkarır. Vida açmada, ilerlemede olduğu gibi, sonsuz vida dişli şanzımanı vasıtasıyla aşırı yükten korunma mümkün olmaz. Bütün kızak hareketleri el çevirme tamburları üzerinden de sağlanabilir.

Ana mili sadece tornada vida dişi açılmasında kullanılır. Enine araba kızağı, torna tezgahının arabası üzerine oturtulur ve enine tornalama için tespit edilebilir. Enine kızaklar, dönme eksenine dik yöndeki tekrar ayar edilebilen kılavuz parçalar halinde hareketli durumdadır. Talaş mili bir teleskopik kavrama içinde eksenel yönde kaydırılabilir. Torna takımları (kalemleri) için bağlama donanımını taşır ve 360° çevrilebilir. Sportun hareketi elle yapılır. Çeşitli kızaklardaki hareket miktarı, el tamburlarındaki bölüntüye göre sağlanır. Sayısal göstergesi olan bir mesafe ölçme sistemi üzerinde, serbest olarak seçilebilen bir sıfır noktasından itibaren kızak hareket mesafesi ve/veya çap ölçüsü değişikliği doğrudan okunabilir.

Gezer Punta

Gezer punta, uzun iş parçalarının merkezlenmesine ve ayrıca delik delme takımlarının taşınmasına yarar. Gezer puntanın mors kovanına sahip silindiri tespit edilebilir ve vidalı bir hareket mili üzerinden el volanı ile ileri geri hareket ettirilebilir.

Konik tornalamada, gezer punta üst gövdesi alt gövde üzerinde dönme eksenine göre enine kama kılavuzluğunda kaydırılabilir.

 

CNC Torna Tezgahları

CNC torna tezgahları genel itibarı ile elektronik uzaktan kumanda sistemi ile idare edilen hidrolik sistemle çalışmaktadır. Birçok mikro işlemcinin bir araya gelerek oluşturduğu beyinlere sahiptirler.

CNC torna tezgahlarına bağlanan iş parçalarının işlenmesi, çalışma eksenleri göz önünde tutularak CNC kontrol paneli ya da bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilir. İşlenecek iş parçasının teknik resimleri panelden tanıtıldığında, sonraki iş parçaları da aynı özelliklerde işlenebilir. CNC teknolojisi sayesinde torna tezgahları kullanımı daha kolay ve daha işlevsel hale gelmişlerdir.

Üniversal Torna Tezgahları

Her türlü iş parçasının istenilen ölçülerde tornalanabildiği “üniversal torna tezgahı”, işlenecek olan iş parçalarının puntalar arasına bağlanabilirliğinden ötürü “punatlı torna tezgahı” olarak ta isimlendirilir. Üniversal torna tezgahlarındaki ilerleme hareketi için kullanılan tahrik üniteleri genel itibarı ile bir mekanizmalı tahrik üniteleridir.

Üniversal Torna Tezgahlarının Genel Yapısı

Kızak rayları bulunan torna tezgahının yatak kısmı, ayaklar üstünde bulunmaktadır. Üniversal torna tezgahı yatağının gövde kısmı fener miline ait kutuyu, takım arabası isimli birimini ve gezer punta adlı mekanizmayı taşır.

Torna Tezgahı Yatağı

Torna tezgahlarının yatak kısımları mukavim, herhangi bir durumda form değiştirmeyen ve titreşimleri yok edici özelliklere haiz olmalıdır. Bu özelliklerin olması için ise torna tezgahının yatağı mukavemeti yüksek kiriş ve kaburga ile ayak kısmına vidalanmıştır.

Torna tezgahındaki boşluklu hacimler ise titreşimlerin emilmesi maksadı ile genelde suni reçine bağlantılı granit ya da kum ile doldurulmaktadır.

Fener Mili Kutusu ve Fener Mili

Yataklama fener mili olarak tabir edilen kısmın iç tarafında mukavemet oranı yüksek ve hassasiyet yönünden üst seviyede olan rulmanlı yataklar içine konulmuştur. İş parçası tornalanırken ortaya çıkarılan ölçünün hassasiyeti ise iş milinin doğru yataklanması ve form değiştirmeyen yapıda olması ile ilgilidir. Yeteri seviyede olmayan dönme hareketi, işlenen iş parçaları üzerinde silindiriklik hatası gibi olumsuz durumlara yol açar.

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

Bir üniversal torna tezgahında tahrik birimi elektrik panelinden kumanda edilen tertibata bağlı olarak çalışan, alternatif akım motorundan teşkil edilir. Tahrik motorunun ürettiği güç ve hareket, enerji iletim birimi olarak adlandırılan birimin elemanları vasıtası ile fener miline aktarılır.

 

CNC Torna Tezgahları Satanlar

CNC torna tezgahları genel olarak hidrolik tertibat vasıtası ile çalışırlar. Hidrolik tertibat ise elektronik bir sistem ile uzaktan yönetilir. CNC torna tezgahının, çalışmaları kontrol eden beyni bulunmaktadır.

Gelişen teknoloji sayesinde eklenen CNC özelliği sayesinde; torna tezgahlarında işlenecek olan iş parçaları ile ilgili değerler, CNC kontrol paneli üzerinden girilebilir. İş parçası ile alakalı işleme değerleri bir kez panele girilip hafızaya alındığında seri üretim gerçekleştirilebilmektedir. Anlattıklarımızdan anlaşılacağı üzere, CNC teknolojisi sayesinde torna tezgahı operatörünün işi oldukça kolaylaştırılır.

Üniversal Torna Tezgahları

Herhangi bir iş parçası tornalanmak istendiğinde, üniversal torna tezgahı tarafından bu işlem gerçekleştirilebilir. Üniversal torna tezgahları sdından da anlaşılacağı üzere, tüm ölçülerde tornalama işlemi yapabilen tezgahlardır. Üniversal torna makinelerinin diğer ismi de puntalı torna tezgahıdır. Bu isimle tabir edilmesinin nedeni ise işlenecek materyalin puntalar arasına bağlanabiliyor olmasıdır. Üniversal torna tezgahlarındaki ilerleme hareketinin gerçekleşmesi amacı ile bir mekanizmalı tahrik motoru kullanılmıştır.

Üniversal Torna Tezgahlarının Genel Yapısı

Kızak rayları olan torna tezgahı yatağı ayaklar üstüne oturur . Tezgah yatağı gövdesi fener mili kutusunu, takım arabasını ve gezer puntayı taşır. Tezgahın yapısal büyüklüğü punta yüksekliği (h) ve tornalama boyu (I) vasıtasıyla belirlenir, örneğin: 250 mm x 1500 mm. En büyük tornalama çapı yaklaşık olarak punta yüksekliğinin yarısını gösterir.

Fener Mili Kutusu ve Fener Mili

Fener mili gövdesindeki dayanıklı hassas rulmanlı yataklar içine konumlandırılmıştır. İş milinin doğru şekilde yataklanması ve form değiştirmemesi; iş parçasının istenilen ölçülerde hatasız olarak işlenmesine imkan verir. Büyük boşlukları olan ya da yeteri kadar devir sayısına ulaşmayan bir dönme hareketi, işleme esnasında iş parçası üzerinde istenmeyen durumların oluşmasına yol açar. Bu istenmeyen durumlar silindiriklik hatası ve titreşim boşlukları olarak sınıflandırabilir.

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

Üniversal torna tezgahlarının tahrik birimleri için alternatif akım motorları tercih edilmektedir. Alternatif akım motorundan sağlanan güç ve hareket enerji iletim ünitesine gider ve oradan da fener miline aktarılır.

CNC Torna Makinaları

CNC torna tezgahları, elektronik uzaktan sistemi ile etki edilen hidrolik bir düzenek ile iş parçalarını işlerler. Birçok mikro işlemcinin bir araya gelmesi ile oluşan bir beyne sahiptirler.

CNC torna tezgahları bir bilgisayar ya da CNC kontrol panel üzerinden yönetilirler. Herhangi bir iş parçasının işleme özellikleri girildiğinde, paneldeki bellekler bu bilgiyi daha sonraki iş parçasının işlenmesi için saklayabilir. CNC teknolojisi, torna tezgahının kullanılmasında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Üniversal Torna Tezgahları

Üniversal torna tezgahı olarak tabir edilen takım tezgahlarında bilinen tüm tornalama işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Bu torna tezgahlarında işlenecek olan iş parçaları puntalar arasına bağlanabildiğinden mütevellit “puntalı torna tezgahı” ismi ile de anılırlar. İlerleme hareketi olarak tabir edilen hareketin gerçekleşmesi amacı ile bir mekanızmalı tahrik birimlerine sahiptirler.

Üniversal Torna Tezgahlarının Genel Yapısı

Torna tezgahı yatağının kızak rayları bulunmaktadır. Tezgah yatağı “ayak” olarak tabir edilen parçanın üzerine oturtulmuştur. Torna tezgahı yatağının gövdesi üzerinde ise takım arabası, gezer punta ve fener mili kutusu bulunur.

Torna Tezgahı Yatağı

Torna tezgahı yatağı kısmı, üstlendiği görev münasebeti ile rijit bir yapıda olmalı ve titreşimleri absorve edebilmelidir. Bu yeteneklere sahip olması amacı ile torna tezgahı yatağı; mukavemeti yüksek kiriş ve kaburgalar aracılığı ile ayaklara vidalanmış veya yekpare olarak demirden dökülmek sureti ile imal edilmiş olmalıdır.

Fener Mili Kutusu ve Fener Mili

Fener mili denilen kısım, gövde içinde dayanıklı ve hassas rulmanlı yatak içinde konumlandırılmış olmalıdır. Torna tezgahında işlenen malzemenin işleme kalitesi ve hassasiyeti iş mili isimli parçanın yataklanması ve form değiştirmemesi ile doğru orantılıdır. Tezgahtaki büyük boşluklar ya da yeterli gelmeyecek dönme hareketi, işlenecek iparçaları üzerinde hatalar oluşmasına yol açar.

Bağlama Donanımlarının Takılması

Torna tezgahının alın plakasının ya da aynasının takılabilmesi amacı ile disk tespitli kısa bir konik parça kullanılmalıdır. Sıkma pensleri, alın fırdöndüleri ve merkezleme puntaları; fener milindeki mors konik içine konulur. Fener milinin içerisi ise boylu boyunca uzanan bir delikten teşkil olur. Bu delik kütleden dolayı meydana gelen “merkezkaç kuvveti” isimli değeri azaltır ve çubuk iş parçalarının geçmesini imkanlı hale getirmekle birlikte işleme rijitliğini de arttırır. Bu suretle kuvvetli bağlama tertibatları ve çubuk iş parçası taşıma

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

Üniversal torna tezgahındaki tahrik birimi alternatif akım motoru ile çalışır. Tahrik motorunun üretmiş olduğu hareket ve kuvvet enerji aktarma ünitesinin elemanları vasıtası ile fener miline iletilmektedir.

İlerleme Tahriki

Fener mili üzerinden alınan ilerleme hareketinin ölçü birimi ilerleme miktarıdır. İlerleme miktarı ise fener milinin bir devirde aldığı yolun milimetre cinsinden ifade edilmesidir.

 

Satılık CNC Torna Tezgahları

CNC torna tezgahları hidrolik sistemle çalışırlar. Kumanda sistemi olarak ise elektronik uzaktan kumanda sistemleri kullanılır. Bir elektronik beyin ve çok sayıda mikro işlemciye sahiptirler.

CNC torna tezgahlarında işlenecek iş parçası için veri girişi kontrol paneli veya bilgisayar yardımı ile yapılır. Veriler bir defa panele kaydedildikten sonra, aynı özelliklerde işlenecek parçalar için seri sayılabilecek üretim başlatılabilir.

Günümüzün teknoloji koşullarında geliştirilen CN teknolojisi sayesinde, torna tezgahları daha fonksiyonel hale getirilmişlerdir.

Üniversal Torna Tezgahları

Aklımıza gelebilecek tüm iş parçaları üniversal torna tezgahında işlenebilmektedir. İşlenmek istenen iş parçaları, üniversal torna tezgahında puntaların arasına bağlanabilir, bu nedenle “puntalı torna tezgahı” şeklinde de isimlendirilirler. Genel itibarı ile üniversal torna tezgahlarındaki ilerleme hareketi için tek mekanizmalı tahrik birimi bulunmaktadır. Bu özelliğe haiz olan torna tezgahları ise “aktarma organlı iş milli torna tezgahları” adı ile sınıflandırılır.

Torna Tezgahı Yatağı

Torna tezgahı yatağı olarak tabir edilen kısmın formunu koruyucu ve titreşimleri etkisiz hale getirici olması gerekmektedir. Bu sebepten mütevellit yatak kısmı, mukavim kirişler ve kaburgalar vasıtası ile ayaklara vidalanmıştır. Üretiminde bu teknik kullanılmayan yataklar ise tek parça halinde demirden dökülmüştür. Hacim kaplayan boşluklar, titreşimlerin emilmesi için kum veya suni reçine bağlantılı granit ile doldurulmuş olabilir.

Kızak yatağının yüzey kısmı ince kabuk şeklinde sertleştirilme işlemine tabi tutulmuş ve tezgahın ayaklarına bağlanmıştır. Söz edilen yataklar; fener mili üzerinde taşıma yapmaya ve gezer puntaya kılavuzluk etmeye yarar:

Fener Mili Kutusu ve Fener Mili

Yataklama Fener mili; gövdesi içerisinde dayanıklı, hassas rulmanlı yataklar içinde yerleştirilmiştir. Tornalamanın kalitesi, iş milinin yataklanmasına ve rijitliğine bağlıdır. Çok büyük boşluğu veya yeterli olmayan dönme hareketi, tornalanacak parçalar üzerinde yüzey ve şekil hatalarına, (titreşim boşlukları, silindiriklik hatası) yol açar. Eksenel ve radyal kuvvetlerin karşılanması için, daha önceden ön gerilmesi verilen silindirik makaralı rulmanlar kullanılır. Rulmanların kurallara uygun olarak ön gerilme miktarının doğru ayar edilip edilmediğinin kontrol edilmesi gerekir. Bu yatakların yağlanması genel olarak merkezi basınçlı yağlama sistemi ile yapılır.

Bağlama Donanımlarının Takılması, Bir torna tezgahı aynasının veya bir alın diskinin (plakasının) takılması için bağlama disk tespitli bir kısa konik parça kullanılır. Merkezleme puntaları, alın fırdöndüleri ve sıkma pensleri fener milin- deki mors koniğinin içine yerleştirilir. Fener milinin içi boydan boya deliktir. Bu, kütleden doğan merkezkaç kuvvetini azaltır, çubuk malzemelerin boydan boya geçmesini mümkün kılmak bağlama ve işleme rijitliğinin artmasını sağlar. Böylece kuvvetli bağlama donanımları ve çubuk malzeme taşıma aparatları üzerine takılabilir.

Fener Milinin Tahrik Edilmesi

Üniversal torna tezgahlarının tahrik birimi alternatif bir akım motoru ile desteklenir. Motorun ürettiği mekanik enerji, enerji aktarım ünitesi tarafından fener miline iletilir.

İlerleme Tahriki

İlerleme hareketi için ihtiyaç duyulan güç fener mili denilen aksamdan elde edilir. Bir devirde milimetre cinsinden alınan yol “ilerleme miktarı” olarak isimlendirilir.

Torna tezgahındaki farklı dişli çarklar ya da kavrama tertibatları ile ilerleme hız kutusuna hareket iletilir. Bu kısımdan ilerleme miktarı isimli değer, talaş veyahut ana miline kavrama yöntemi sayesinde aktarılır.